Jo vuosia kirjaston tehtävään on kuulunut tiedonhankinnan taitojen tukeminen, digituen antaminen ja koululaisten mediakasvatus. Mutta mitä oikeastaan teemme, miksi ja miten nämä liittyvät toisiinsa?

Julkaisemme vuoden 2023 Mediataitoviikon kunniaksi Espoon kaupunginkirjaston Mediasivistysstrategian 2022−2024, koska kirjastossa joka viikko on mediataitojen viikko.

Strategian pohjaksi kahlasimme kirjastolain, lukutaitoa ja medialukutaitoa koskevat kansalliset linjaukset ja strategiat sekä oman Espoo-tarinamme. Löysimme kirjastolle moninaisen roolin kaikkien espoolaisten mediataitojen tukipisteenä, jossa tarjotaan oppimista, yhteisöllisyyttä, kokemuksia ja osallisuutta.

Kirjaston työtä ohjaavien dokumenttien sisällön summausta, josta tiivistelmä kuvan yläpuolella.

Kartoitimme nykytilannetta kirjaston eri palveluiden ja toimintojen kirjossa. Espoolaisten mediataidot tulevat vastaan asiakaspalvelutilanteissa, kouluyhteistyössä, vapaa-ajan palveluissa, tapahtumissa, viestinnässä ja jopa aineiston saatavuustyössä!

Kysyimme asiakkailta sekä heidän kaipaamiaan mediataitoaiheita että heidän toivomiaan taitojen tukemisen tapoja ja saimme paljon tärkeää tietoa. Tässä tuloksista lyhyesti:

  • Aikuisten kyselyssä kävi ilmi, että laitteista ja ohjelmista halutaan kysyä suoraan silloin kun tarve tulee, mutta esimerkiksi tiedon luotettavuudesta kaivataan mieluummin asiantuntijan luento tai muu tapahtuma. E-aineistoista haluttiin helppoja käyttöohjeita, ja mediaympäristöissä osallistumiseen kaivattiin yhdessä tekemistä pienissä ryhmissä. Myös peliaiheet ja sosiaalinen media kiinnostivat osaa aikuisista.
  • Nuoret kaipasivat tukea mediaympäristöissä osallistumiseen ja ilmiöiden ymmärtämiseen. Sisällöissä pelaaminen oli ehdoton ykkönen ja sen jälkeen mediasisältöjen tekeminen ja sosiaalinen mediaelämä.
  • Lapset haluavat oppia niin tutkimaan kuin muokkaamaankin mediaa. Odotetusti myös lapsilla pelit olivat ykkösaihe. Toisena kiinnostivat tarinat ruuduilla ja kuulokkeissa (esim. musiikki, videot, e- ja äänikirjat), ja kolmanneksi nousi oman median tekeminen.

Lopputuloksena tunnistimme eri palveluita ja eri-ikäisiä asiakkaita yhdistäviä asioita, joihin panostamalla voimme tukea espoolaisten mediataitoja yhä paremmin. Valitsimme ensimmäiselle kaikenikäisten mediasivistysstrategiallemme kolme kehittämisen kärkeä.

Strategiamme kolme mediasivistystavoitetta ovat: 

  1. modernin tiedonhankinnan taitojen avaaminen ja kehittäminen
  2. yhteiskunnallisen osallisuuden taitojen tukeminen
  3. pelikulttuurisen kasvatuksen kehittäminen.

Jokaisen tavoitteen edistämiseksi valittiin myös toimenpiteet, joissa yhdistyvät eri palvelumuodot ja joissa kirjastolaisten asiantuntemusta voidaan hyödyntää eri puolilla kaupunkia. Samoin jokaiseen tavoitteeseen kuuluu myös päällekkäisen työn vähentäminen ja yhteistyön ja kumppanuuksien rakentaminen.

Mediastrategien jalkauttaminen toteutetaan askelittain, ja toteutumista arvioidaan syksyllä 2024. Työ jatkuu varmasti senkin jälkeen!

TUTUSTU MEDIASIVISTYSSTRATEGIAAMME:

Espoon kaupunginkirjaston mediasivistysstrategia 20230208

Anna Pöyhönen

Lasten ja nuorten kirjastopedagogi, jonka sydän palaa yhdessä tekemiselle, medialukutaidolle ja kulttuurielämyksille. Koukussa leffoihin, googlaamiseen ja rpg-videopeleihin.

Kirjoita kommentti