Babypoesi, bokrestauranger och bokkassar – vad några ivriga biblioteksanställda åstadkom 2017

I arbetsgruppen Svensk verksamhet vid Esbo stadsbibliotek fick vi, dvs. Camilla Åhlberg och Johanna Björkstén, i uppdrag av vår chef Oili Sivula att sammanfatta verksamhetsåret 2017 i en bloggtext. Eftersom vi är två som berättar beslöt vi att skriva i dialogform. Camilla jobbar med tjänster för vuxna och Johanna med service för barn, familjer och pedagoger.

Camilla:

Vi har samlat in uppgifter om verksamheten på svenska i biblioteken i Esbo. Våra kolleger har skickat oss information om sitt arbete och vi har kompletterat med det som vi själva har gjort.

Johanna:

Jag börjar med att berätta vad vi erbjudit för de yngsta. Babypoesi har hållits av Linda Åkerlund på Iso Omena och Charlotta Panzera i Sökö. Träffarna har varit välbesökta. För barnen i lekåldern har vi kunnat erbjuda regelbundna sagostunder på Entresse, Hagalund, Iso Omena, Kalajärvi, Köklax, Sello och Sökö. Dessutom har sångstunder hållits på Iso Omena. Barn i åldern 3-6 har erbjudits program på Nordens dag av barnträdgårdslärarstuderanden. En julstig ordnades samt en sångbussturné och program på En kulturdag kring ån. Ett månatligt besök med bokbussen har gjorts till en del daghem. Dessutom har vi medverkat vid familjedagar med svenskspråkigt program som sago- och pysselstunder. På Iso Omena ordnades en superpopulär tvåspråkig konsert med Sås & Kopp / Sotta ja Pytty. På Sökö bibliotek ordnade Charlotta Panzera en utställning på basen av illustratör Linda Bondestams produktion.


Författaren Jonathan Lindström från Sverige besökte Sello 28.3.2017. Foto: Sissel Ray.

Camilla:

Ni har gjort ett stort arbete! Och skolbarnen då? Vad gjorde ni för dem?

Johanna:

Vi ordnade olika slags läsfrämjande aktiviteter som bokprat, läsarprofiler, en nordisk temadag och författarträffar. Annika Sandelin och Jonathan Lindström träffade elever i åk 2 till 6. Kaj Korkea-aho uppträdde för högstadieeleverna. I samarbete med ungdomstjänsterna erbjöd vi Jag mobbar inte -bussen där vi med litteraturens hjälp synliggjorde mobbning och diskuterade temat. Vi i Esbo ansvarade för Helmets svenskspråkiga sommarläsningskampanj. Med bokbussen gjorde vi en svenskpråkig tur en gång per månad till ett antal svenskspråkiga skolor. Nyheter för i år var Läshunden Ellas mottagning på Iso Omena och Bokrestaurangen.


”Jag mobbar int’!” -bussen för åk 1-3 i Storängens skola med biblioteksrådgivare/praktikant Charlotta Panzera (Sökö bibliotek) och ungdomsledare Denise Hildén (Sökö ungdomslokal).

Camilla:

Läsarprofiler? Vad betyder det?

Johanna:

Det är en metod för att hitta lämplig litteratur. Den har utvecklats av professor William Brozo (USA) och kallas även My Bag. Inför ett biblioteksbesök fyller barnen i en blankett där de svarar på olika frågor som gäller deras intressen. Före besöket skickar läraren de ifyllda blanketterna till biblioteket. Utgående från svaren samlar den som ska ta emot gruppen ihop litteratur.

Camilla:

Och Bokrestaurangen? På vilket sätt smakar ni på böckerna?

Johanna:

Linda Liljelund på Hagalunds bibliotek skapade Bokrestaurangen formatet. Idén är att eleverna får bekanta sig med olika slags böcker med att provläsa och efteråt diskutera i smågrupper. Bokrestaurangen innehöll också ett besök av författaren Annika Sandelin och erbjöds för åk 5 och 6. Jag blev väldigt inspirerad av det här sättet att jobba med läsfrämjande verksamhet. Formatet är aktiverande och enkelt att variera!


Vår dagsverkselev Amelie sammanställde ett boktipsbord på Entressebibliotekets ungdomsavdelning. Foto: Johanna Björkstén.

Camilla:

Fick ungdomarna nånting?

Johanna:

Javisst! Olika bokprat och en novelltävling. Vi har även haft PRAO-elever som t. ex. sammanställt bokbord för unga. Kan du Camilla berätta om våra tjänster för vuxna?

Camilla:

Ja, gärna. Vi gör en hel del även för våra vuxna biblioteksbesökare. I Hagalund ordnade vi ett svenskt språkcafé för dem som önskade förbättra sina kunskaper genom avslappnat samtal kring en kaffekopp. Årligen ordnar vi två bokprat för vuxna. Vi ordnade dessutom två författarbesök; Annika Luther och Ulla-Lena Lundberg besökte Hagalunds bibliotek. I Entresse verkar en bokcirkel. Det nya Iso Omena biblioteket har väckt stort intresse. På våren presenterades verksamheten för ett femtiotal pensionärer. Rundvandringar har också hållits för intresserade från när och fjärran. Servicetorgets aktörer har fått hjälp från oss på biblioteket för att kunna presentera sin verksamhet på svenska. Boken kommer tjänsten fortsatte som hittills.

Johanna:

Vad innebär Boken kommer tjänsten? Vem är berättigad till denna tjänst?

Camilla:

När man uppnått en viss ålder kan det uppstå en situation då det blir omöjligt att ta sig till biblioteket men läslusten finns kvar. Då kan man vara i kontakt med mig. Vi kommer överens om bokleveranserna som följer ett specifikt schema. Bokkassen levereras hem en gång i månaden. Detta är en personlig tjänst i.o.m. att jag ringer till kunden och vi kommer överens om vilka böcker kunden önskar. Litteratursmaken är individuell även bland seniorer. En del vill ha storstilta böcker. Att läsa elektroniskt är inte ännu populärt bland dessa biblioteksanvändare. Kontakten med kunderna blir personlig och givande för båda parterna.

Johanna:

Iso Omena där du Camilla jobbar sedan i fjol är ju väldigt annorlunda än våra övriga bibliotek då där finns många olika aktörer. Ett stort antal svensktalande personer söker sig dit för att uträtta olika ärenden. Det är fint att det numera är möjligt att få service på svenska också på bibliotekets vuxenavdelning.

Camilla:

Jag talar svenska med kunderna alla dagar. Jag har fått positiv respons för plojknappen med texten Jag talar svenska. Tack Sissel Ray för den! Folk utbrister lättade: ”Oj vad skönt! Jag kommer från Österbotten och du talar svenska.”

Johanna:

Förutom det vi berättat om jobbar vi även en hel del i kundtjänst. Vi tar också hand om samlingarna och det svenska materialvalet. Vi samarbetar med aktörer inom bildning och kultur. Vi besöker mässor och utställningar samt går på fortbildningar. I höstas besökte Satu Nylund och jag bokmässan i Göteborg. Vi synliggör vårt serviceutbud och vårt arbete t. ex. via sociala medier. För att förbättra och etablera våra tjänster för skolorna gjorde vi i slutet av året en kundförfrågan. Tack alla som svarade! Den ska vi ha som grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Johanna Björksten och Camilla Åhlberg

Asiasanat:

Marjut Saloniemi

Olen viestintäasiantuntija Espoon kaupunginkirjastosta. Olen opiskellut aikoinaan suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat sydäntäni lähellä.

Kirjoita kommentti