Elpymistä ja uusia avauksia

Espoon kaupunginkirjaston toimintakertomus 2022

Espoonlahteen avattiin keväällä 2022 Lippulaivan kirjasto, joka on Espoon viides aluekirjasto. Lippulaivan myötä Espoonlahden alueen kirjastonkäyttö on lähes kaksinkertaistunut ja Lippulaiva on kävijämäärältään Espoon kolmanneksi vilkkain kirjasto. Syyskuussa avattiin myös Viherlaakson kirjasto uusissa tiloissa. Uusitussa kirjastossa on kaikille yhteinen olohuonemainen alue sekä kaksi erillistä hiljaista tilaa opiskeluun ja kokouksiin. Myös lapsille ja nuorille on omat alueet.

Vaaleita kirjahyllyjä ja entisöityjä vihreitä kierrätysnojatuoleja, niiden edessä pöytä.

Lippulaivan kirjaston olohuoneesta

Kirjastossa tehtiin kevään ja kesän aikana asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko -selvitys, joka esiteltiin kulttuurilautakunnalle syyskuussa. Selvitys käsittelee kirjastopalveluiden vaikuttavuutta, tasapuolisuutta ja palvelutasoa ja on tarkoitettu päätöksenteon ja kirjastopalveluiden kehittämisen tueksi. Palveluverkon suunnittelun lähtökohtana on kirjastopalveluiden järjestämisen tasapuolisuus ja kaupunkilaisten alueellinen tasavertaisuus suhteessa palveluiden saavutettavuuteen.

Syksyn aikana valmistui kirjaston mediasivistysstrategia 2022-2024. Strategia on Suomessa ensimmäinen, jossa huomioidaan kaikki kirjaston asiakasryhmät.

Kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön uusi hakeutuvan palvelun konsepti. Tapahtuma-auto liikkuu ympäri Espoota tapahtumissa, kouluilla ja päiväkodeilla. Espoolaiset järjestöt voivat varata autoa omiin tilaisuuksiinsa, ja espoolaiset voivat itse järjestää erilaista toimintaa oman asuinalueen tapahtumassa. Kirjastoauto ajaa myös koulureittejä jatkossakin, vaikka säännöllisiä iltareittejä ei enää ole. Päiväkoteihin ja palvelutaloihin jaetaan aineistoja Postin välityksellä. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 60 päiväkotia, ja palvelua pystytään laajentamaan 2023 päiväkotien tarpeiden mukaan.

Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta tehostettiin kehittämällä edelleen kirjaston eri prosesseja. Neuvontapalveluita konseptoitiin ja uusia asiakaspalveluratkaisuja, kuten liikkuva palvelutiski ja henkilökunnan kutsujärjestelmä, otettiin käyttöön.

Kirjaston tapahtumatuotanto palasi lähes koronaa edeltävälle tasolle. Tavoitteena on panostaa entistä enemmän kirjaston asiakkaiden ja Espoon asukkaiden ja yhteisöjen omien tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseen. Myös digiopastukset, kielikahvilat ja lukupiirit lähtivät hyvin käyntiin. Osa tapahtumista toteutetaan jatkossakin digitaalisina ja hybriditapahtumina.

Kouluyhteistyössä tavoitetut oppilasmäärät palasivat koronaa edeltävälle tasolle. Saavutettavuutta paransi se, että oppilaita on tavoitettu myös etäpalveluiden avulla. Kouluryhmille tarjottavia palvelukonsepteja on kehitetty palautteen pohjalta toiminnallisemmiksi ja osallistavammiksi. Toimintatonnikonsepti, jossa kirjaston nuoret asiakkaat pääsevät päättämään pienen rahasumman käytöstä, on ollut käytössä monessa kirjastossa.

Helmet-kirjaston yhteinen perinteinen ekaluokkalaiskampanja toteutettiin elo-syyskuun aikana. Kampanjassa kirjastot lahjoittavat helppolukuisen kirjan kaikille koulunsa aloittaville pääkaupunkiseudun 1.-luokkalaisille. Kampanja toteutettiin suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisenä.

Kirjoita kommentti