Toinen pandemiavuosi

Espoon kaupunginkirjaston vuosi 2021 oli vaihtelevainen pandemiatilanteen vuoksi. Keväällä palvelurajoitukset olivat laajoja. Käytössä oli vain varausten nouto, rajoitettu lainaus muutamista hyllyistä ja pikainen asiointi joillakin asiakastyöasemilla. Lähikirjastoista jouduttiin tilapäisesti poistamaan omatoimikäyttö. Tapahtumia järjestettiin etätapahtumina, ja lähidigitukea tarjottiin turvallisuus huomioon ottaen. Kouluille tarjottiin ryhmäkäyntejä etänä runsaasti.  Syksyllä rajoitusten hellittäessä hetkellisesti tapahtumia alettiin järjestää kirjastoissa paikan päällä. Pelkästään syyskuussa aineistovinkkauksia, kirjastonkäytön opetusta ja kulttuuritapahtumia oli kirjastoissa yhteensä 79 kpl. Loppuvuosi kului taas rajoitusten ehdoilla. Kirjastot pysyivät auki normaalisti, mutta tapahtumatuotanto pysähtyi.

Palveluja opittiin tarjoamaan verkossa

Korona-ajan myötä kaupunginkirjastossa omaksuttiin uusia toimintatapoja, jotka ovat tehneet kirjaston palveluista entistä saavutettavampia. Pandemia vaati nopeata reagointia vaihtoehtoisille palveluille, ja etäpalvelut käynnistyivät tehokkaasti. Maaliskuun 2021 jälkeen ryhmäkäyntiprosessin toiminnoissa oli yli 20 000 etäosallistujaa, ja etäpalveluita jatketaan vaihtoehtona. Esimerkiksi striimauksiin ja etävinkkauksiin voi osallistua suuri määrä ihmisiä kerralla, ja tallenteita voi katsoa myöhemmin.

Etätapahtumien lisäksi järjestettiin runsaasti hybriditapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä asiakkaiden ja osallistujien turvallisuus on ollut etusijalla. Kirjaston tapahtumatoiminta on vuoden 2021 aikana entistä selkeämmin profiloitunut asukkaiden omien tapahtumien mahdollistamiseen ja toteuttamiseen.

Kesäkuussa 2021 järjestettiin neljä päiväleiriä Entressen ja Ison Omenan kirjastoissa. Kaupunginkirjasto lähti mukaan Espoon harrastamisen malliin järjestämällä lasten ja nuorten pajailtapäiviä neljässä eri kirjastossa. Pienryhmätoimintaa on jatkettu muun muassa Entressessä yhteistyössä Tyttöjen talon kanssa.

Koronaviestintää ja osallistamista

Poikkeustila leimasi viestintää edelleen vuonna 2021. Mahdollisuuksista käyttää kirjaston palveluja niin korona-aikana kuin muulloinkin muistutettiin kaupunkilaisia isohkolla asiakashankintakampanjalla. Myös Lukuinto-hanketta kirjallisuuden ravintoympyröineen kampanjoitiin sosiaalisessa mediassa ja Länsiväylä-lehdessä.

Asiakkaat otettiin mukaan uuden Lippulaivan kirjaston suunnitteluun monin kyselyin sekä erilaisia tilaisuuksia järjestämällä.

Paljonkin viestintätarpeita aiheutti se, että Espoon kirjastoissa uudistettiin varaustennoutokäytäntö.

Helmet-taskukirjastosovellus ja siihen liittyvä viestintä siirtyi Vantaan kaupunginkirjastosta Espoon kaupunginkirjaston hoitoon. Helmet-viestijöitten kanssa toteutettiin jo vakiintunut ekaluokkalaiskampanja ja vuosittainen Helmet-lukuhaaste.

Uudistuva asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun uudistamista jatkettiin vuonna 2021. Henkilöstön asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen on panostettu runsaasti ja kirjastotiloja on muokattu sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Neuvontaa ja opastuksia kirjastotiloissa jouduttiin rajaamaan korona-ajan vuoksi mutta esimerkiksi digineuvontaa pystyttiin tarjoamaan myös etäpalveluna. Turvallisen asioinnin takaaminen kirjastotiloissa oli työskentelyn keskiössä.  Huolehdittiin turvaväleistä, rajoitusten mukaisista asiakasmääristä sekä kasvosuojainten asianmukaisesta käyttämisestä.

Keväällä 2022 avatun Lippulaivan kirjaston suunnitteluun liittyvä osallistaminen jatkui. Asiakkaat osallistuivat myös Viherlaakson kirjaston muuton yhteydessä tehtävään kirjaston uudistamiseen mm. verkkokyselyn kautta. Nuoret olivat osallisina myös useissa pienimuotoisissa hankkeissa, mm. Entressen kirjaston kattoterassin uudistamisessa viihtyisäksi tilaksi.

Teknistä kehittämistä

Kirjastossa otettiin käyttöön uusi varausjärjestelmä, joka nopeuttaa ja tehostaa merkittävästi varauslogistiikkaa. Käyttöön otettiin myös RFID-massalukuun perustuva kokoelmanhallinnan ja inventoinnin järjestelmä. Koko kirjaston aineistokokoelma inventoitiin vuoden 2021 aikana, ja Helmet.fi -aineistotietokannan sijainti- ja saatavuustiedot saatiin näin Espoon kaupunginkirjaston osalta ajan tasalle.

Kaupunginkirjaston tietotekniikkapalvelut ovat kehittyneet vuoden 2021 aikana hyvään suuntaan. Taskukirjasto-sovellukseen on saatu uusia ominaisuuksia. Tietoliikennepalveluiden ajantasaistaminen lähti liikkeelle Nöykkiön kirjastosta, ja sopimus virkailijakutsujärjestelmästä allekirjoitettiin. Työ kirjastoammattilaisen mobiilityövälineen kehittämisessä edistyi.  Päätös resurssihallintajärjestelmän kilpailuttamisesta syntyi, ja työ myös ehdittiin loppuvuodesta aloittaa. Kirjastoautomaatio kilpailutettiin hankintapalvelujen avulla ja uudet sopimukset allekirjoitettiin.

Kirjastokiinteistöjä korjattiin varsinkin syyskaudella. Kauklahden, Laaksolahden ja Nöykkiön kirjastoissa tehtiin vuosikorjaukset. Lisäksi korjauksia tehtiin Saunalahden koulun ilmastointiin; Sellon tilamuutoksen myötä korjattiin ja uusittiin kalusteita ja pintoja; uusittiin Kalajärven kirjaston nuorten osaston tilat. Entressen kirjaston nuorten tilaan luotiin oppilaitosyhteistyössä ikkunamaalaus.


Toimintakertomuksen kokosi useiden kirjastolaisten toimittamista teksteistä
Marjut Saloniemi
viestintäasiantuntija

Marjut Saloniemi

Olen viestintäasiantuntija Espoon kaupunginkirjastosta. Olen opiskellut aikoinaan suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat sydäntäni lähellä.

Kirjoita kommentti