Jokaisella on oikeus harrastaa

Kirjastot tunnetaan kirjojen kotina. Nykyään kirjastoissa tapahtuu paljon muutakin kuin kirjojen lainaamista. Kirjastot tarjoavat mahdollisuuden muun muassa 3D printtaukselle, tapahtumien järjestämiselle, musiikin äänittämiseen ja harjoitteluun. Lisäksi kirjastossa järjestetään tapahtumia. Kirjaston tapoihin kuuluu, että kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia jokaiselle.

Lauri Iljin vetää lasten musiikkiryhmää Entressen kirjaston Jukeboksi-tilassa

Kasvun ja oppimisen toimiala koskee jokaista

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee jatkuvaa ja elinikäistä oppimista. Vuodesta 2019 alkaen Espoossa on toimeenpantu toimenpideohjelma lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Myös koulut ovat laatineet tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Näiden teemana on vähentää köyhyydestä johtuvaa eriarvoisuutta. Suunnitelmien avulla halutaan lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja kaventaa espoolaisten hyvinvointieroja. Kirjastojen arvoihin kuuluu myös muun muassa avoimuus, tasa-arvo ja yhteisöllisyys.

Espoon kaupunginkirjasto tarjoaa harrastustoimintaa

Koulut ovat tasa-arvoisia jokaiselle. Koulupäivän jälkeinen vapaa-aika on kuitenkin jokaisella erilainen. Kirjastoissa on mahdollisuus viettää ystävien kanssa aikaa esimerkiksi pelaten pleikkarilla tai tietokoneella. Espoon kaupunginkirjasto haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan ohjattuun harrastustoimintaan.

MusaHippa

Yksi tällainen ohjattu harrastustoiminta on MusaHippa Entressen kirjastossa. MusaHippa on kirjaston järjestämä maksuton harrastustoiminta ja se on suunnattu 7–12-vuotiaille.

MusaHippa on viikoittainen harrastus, jossa harjoitellaan liikunnallisia sekä musiikillisia asioita. Liikunnallisessa puolessa harjoitellaan kehon koordinaatiota erilaisten harjoitteiden ja välineiden avulla. Tunnilla käymme läpi parkouria, taistelulajien perusteita ja kehon kokonaisvaltaista käyttämistä. Tuntiin kuuluu myös musiikillinen puoli. Opettelemme musiikin perusteita ja harjoittelemme soittamaan muun muassa ukulelea, djembeä ja muita bändisoittimia. Molemmat osiot tunnista on sulautettu yhteen saumattomasti, koska musiikki ja kehon liikkuminen kuuluu vahvasti yhteen. MusaHipan vetäjinä toimivat Art Zenter Academyn perustaja David Muñoz ja Espoon kirjaston musiikkipedagogi Lauri Iljin.

Opetus on oppilaslähtöistä ja tunnit sovitetaan jokaiselle oppilaalle sopivaksi. MusaHippatunnille mahtuu noin 20 oppilasta, joten tunnilla tulee myös harjoiteltua ryhmässä toimimista. Linkki MusaHipan Helmet sivulle löytyy lisätietoa-kohdasta.

Ukuleleryhmät

Espoon kaupunginkirjasto tarjoaa ukulelen ryhmäopetusta. Opetusta on sekä aikuisille, että lapsille. Lasten ukuleleryhmä on suunnattu 7–12-vuotiaille. Tunnilla opetellaan säestämän soinnuilla, sekä soittamaan helppoja melodioita. Tunnilla käydään läpi myös musiikin perusteita, sekä hahmotusta oppilaslähtöisesti.

Aikuisille on suunnattu kolme eri ukuleleryhmää. Jokainen ryhmä on eri taitotasolle suunnattu. Alkeisryhmässä käydään läpi perusteet, eikä aiempaa musiikillista osaamista vaadita. Alkeiden jatkoryhmässä pääsemme pureutumaan hieman pintaa syvemmälle. Edistyneiden ryhmässä harjoittelemme jo haastavia kappaleita ja erilaisia soittotekniikoita. Kaikki ryhmät ovat avoimia, maksuttomia, lämminhenkisiä ja oppilaslähtöisiä. Jokainen halukas on tervetullut ryhmään mukaan vaikka kokeilemaan miltä soittaminen tuntuu. Osallistuminen ei edellytä sitoutumista toimintaan.

Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja esiintyvät kaksi kertaa vuodessa lukukausien lopussa. Kirjastolla on lainasoittimia ukuleletunteja varten, joten oma soittimen puuttuminen ei ole esteenä osallistumiselle. Kirjastolla on myös ukuleleja lainattavaksi, jos haluaa harjoitella soittamista esimerkiksi kotona. Ryhmien vetäjänä toimii musiikkipedagogi Lauri Iljin. Linkki Ukuleleryhmien Helmet sivulle löytyy lisätietoa-kohdasta.

Lisätietoa:
MusaHipan Helmet sivut
Ukuleleryhmien Helmet-sivut
Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudun yhteisessä palvelussa Harrastushaku

Lauri Iljin
Kirjastopedagogi

Kirjoita kommentti