Kannustamista, edistämistä ja pyöräilyä – Cycling for Libraries 2017

Mariel ja Stine tutkivat päivän ohjelmaa. Monta kirjastopyöräilyä kokeneina he olivat todella korkeatasoisia ohjaajia. Kiitos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noin 40 kirjastoalalla työskentelevää ja kirjastotykkääjää kokoontui tihkusateisena syyskuisena sunnuntaina Kaakkois-Belgialaisessa Trois-Pontsin kylässä aloittaakseen matkan teon pohjoisempaan Belgiaan. Edessa oli neljä päivää pyöräilyä, kirjastovierailuja, haastatteluja ja keskusteluja. Mutta mikä on Cycling for Libraries?

Cycling for Libraries on tapahtuma kirjastojen merkityksen korostamiseksi. Näitä kirjastopyöräilyjä on järjestetty vuosittain vuodesta 2011 alkaen, ja matkoja on tehty Euroopassa, Venäjällä ja Kanadassa. Useina vuosina on järjestetty useampi kuin yksi tapahtuma. Tapahtumat koostuvat kirjastovierailuista ja niissä kuullaan vierailukirjaston edustajilta palveluista, keskustellaan henkilökunnan kanssa ja tavataan paikkakunnan päättäjiä ja median edustajia. Kirjastojen väliset matkat liikutaan pyöräillen, koska se on ekologista, terveellistä, hyödyllistä ja usein myös hauskaa. Edellä mainitut adjektiivit voidaan vaivatta liittää myös kirjastoihin ja noilla yhdistävillä tekijöillä myös voi perustella pyöräilyn liittämisen kirjastolliseen kontekstiin.

Cycling for Libraries on suomalaisten Jukka Pennasen ja Mace Ojalan kehittämä ”formaatti” eikä sillä ole hallinnollisia elimiä. Jokainen tapahtuma saa käyttöönsä brändin, joka helpottaa järjestelyjä: yhteistyöverkoston, tapahtuman nimen, logon ja tarvikkeita.

Tällä kerralla matkamme yksi nimetty tarkoitus oli liittää Belgian hollanninkielinen, saksankielinen ja ranskankielinen osa yhä syvenevään keskinäiseen vuorovaikutukseen, Erikieliset Belgian alueet kun ovat varsin erillään toisistaan. Matkamme ulottui kaikille Belgian kolmelle kielialueelle. Yhdistämistavoitteen saavuttamista on vaikea arvioida tarkasti, mutta asian esille ottamisen yhteydessä kirjastovierailuilla, puheissa ja keskusteluissa on varmasti otettu askelia tavoiteltuun suuntaan.

Jokainen Cycling for Libraries-matkan järjestäminen on suuri ponnistus, joka edellyttää sen järjestävältä tiimiltä noin vuoden ja ylikin kestävää, intensiivistä työskentelyä. Järjestäjien on löydettävä suunniteltavalle matkalle riittävän haastava ja yleistä kiinnostusta kantava teema; matkan tulee päätyä johonkin sopivaan kirjastoalan tapahtumaan (esim. IFLA-kokous), johon monet kirjastopyöräilijät osallistuvat; on oltava tietoa hyvistä pyöräilyreiteistä, sopivista päivämatkoista ja yöpymispaikoista; on järjestettävä paljon kohtuuhintaisia vuokrapyöriä; on haastettava ilmoittautujia ajattelemaan ennakolta tulevan matkan kirjastollisia teemoja ja omaa osallistujaprofiiliaan sekä innostettava ilmoittautuneita myös keskinäiseen verkostoitumiseen, ei pelkästään omien fyysisten pyöräilyvalmiuksien kohottamiseen.

Liegen muistamme Simenonin kotikaupungiksi. Kirjastokortti on pääsylippu kirjastopalveluihin kuten meilläkin, mutta Belgiassa tiedetään myös mikä on kirjaston vuosimaksu.

Mutta on myös järkättävä osallistujille ruokaa matkan varrelle… ja paljon muuta: on tiedotettava viranomaisille suuresta tai keskisuuresta pyöräilijöiden joukosta; on tiedotettavaa medialle; on sovittava eri paikkakuntien päättäjien kanssa tapaamisista. Mutta tietenkin tarvitaan myös iso kuorma-auto osallistujien matkatavaroille (muut kuin päiväkohtaiset matkatavarat kuljetetaan ja ne saa käyttöönsä illalla kun on saavuttu uuteen kohteeseen). Ja mitä olisikaan kuorma-auto ilman kuljettajaa – välttämättömien asioiden listaa voisikin jatkaa lähes loputtomiin.

Järjestävä tiimi on onnistunut kaikkina kertoina vähintään hyvin tehtävissään, vaikka osaa tärkeistä asioista ei voi tietää ennakolta (sää, majoitustilojen sen hetkinen laatu, aikataulujen pitäminen) tai ei voida järjestää kullekin erikseen (itse kunkin karttamat tai suosimat ruokalajit tai vierailukohteet). Kaatumisia on ollut vain hyvin vähän 7 vuoden aikana, loukkaantumisia kaatumisten yhteydessä lähes ei ollenkaan, kolareita muiden liikenteessä liikkuvien kanssa ei ole ollut. Pyöräilyyn osallistuminen on siis ollut turvallisempaa kuin moni ehkä arvaisi.

Mitä kirjasto hyötyy tällaiselle matkalle osallistumisesta? Tämä kysymys pitää voida aina esittää ja siihen pitää pystyä vastaamaan kunnolla. Ei riitä että tietää kaikenlaisen puuhastelun tehostavan luovuutta ja ongelmien ratkaisukykyä. Eikä nokkelat kysymyksetkään riitä kuten ”Mitä hyötyä kenellekään on Gizan pyramideista?” Kun matkakumppaneina on niin monta taitavaa ammattilaista, ei hyötyjen etsiminen ole vaikeaa. Kerroin ensimmäisenä matkapäivänä belgialaiselle kollegalle Luc Bauwensille oman kirjastoni hankkeista ja projekteista mainiten myös omakustantamista edesauttavista  hankkeista ja sain kuulla häneltä Toronton kirjaston vastaavanlaisesta projektista, joka on edennyt jo pitkälle. Olin tästä tiedosta Lucille hyvin kiitollinen sillä pilottihankkeissa eteneminen usein on kuin umpihangessa etenemistä. Vastaavien hankkeiden seuraaminen voi tuottaa arvaamattoman tärkeää tietoa hyödynnettäväksi omassa projektissa. Toronton kirjaston omakustanteiden tukeminen : http://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/computer-services/book-printing-service/

Kaikki omasta ammatistaan kiinnostuneet – joihin lasken kuuluvaksi kaikki kirjaston virkailijat – saavat tällaisilta matkoilta tuliaisina aimo annoksen vinkkejä toisten kirjastojen hyvistä käytännöistä ja toimivista palveluista. Erityisesti mukaan saa roppakaupalla ammattikuntaidentiteettiä ja innostusta, jonka merkitystä työelämässä ei voi vähätellä. Niillä kirjastopyöräilymatkoilla, joilla olen itse saanut olla mukana, olen huomannut että eri maiden kirjastoammattilaisia yhdistävät tietyt tärkeiksi koetut arvot kuten tiedon vapaa saatavuus, yhdenvertaisuus ja erilaisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen. Vasta sen myötä, kun huomasin kansainvälisten kollegojen usein korostavan aidosti näiden arvojen merkitystä, olen havainnut näiden arvojen merkityksen myös omissa kirjastoissamme; ne eivät kuulu vain strategiaan ja juhlapuheeseen vaan kirjastolaisuuden ytimeen.

Cycling for Librariesin viestikapula on nyt annettu myös Suomeen. Jos kaikki sujuu hyvin, saamme tämän kansainvälisen tapahtuman järjestettäväksi Suomeen lähivuosina.

Teksti ja kuvat: Lauri Holopainen / Tapiolan kirjasto

Lauri Holopainen

Pitkän linjan kirjastolainen. Uudet palvelut kuten pajatoiminta kiinnostaa. Uudet palvelut muokkaavat mielikuvaa kirjastosta ja luovat uusia merkityksiä niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin. Tilastot ja infograafit kiinnostavat myös. Ei ole merkityksetöntä, kuinka me kuvaamme kirjastojen toimintaa.

Kirjoita kommentti