På IBBY Nordic-möte och bokprovning i Stockholm våren 2019

bokkroppar

Tisdagen den 26 mars satte jag mig förväntansfull och ivrig på ett flygplan med destination Stockholm. Jag hade två mål för min resa: att delta i mitt första möte med IBBY Nordic och att gå på Bokprovningen 2019. IBBY står för International Board on Books for Young people and children och är en organisation som samlar frivilliga krafter världen över för att sprida läsning bland barn och unga och deras vuxna. På Ibby kan man läsa mera om takorganisationen och på Ibbyfinland kan man bekanta sig med verksamheten i Finland. Bokprovningen är ett evenemang som ordnas årligen av Svenska barnboksinstitutet och består av föreläsningar, rapporter och en utställning med barn- och ungdomsböcker som kommit ut under föregående år i Sverige.

IBBY Nordic-medlemmarna hade träffats en gång tidigare, men då hade varken Finland eller Island kunnat närvara, och jag var spänd på att få lära känna de övriga nordiska representanterna, som jag bara haft kontakt med per mejl. Jag tyckte det skulle bli givande att få höra både om hur IBBY fungerade på andra håll och dela erfarenheter kring det och hur vi skulle strukturera upp de gemensamma målen. Jag var också lite nervös över hur det skulle gå att tala danska efter så många år! Det är nästan 20 år sedan jag var utbytesstudent i Århus och fast jag då och då fått chansen att tala danska (och i synnerhet att höra det i någon av alla de utmärkta tv-serierna som Danmark producerar!) är det inte precis ett språk som har en naturlig plats i min vardag.

Det var också första gången jag skulle få uppleva Bokprovningen på plats och ställe och förutom att få höra om trender och tendenser inom barn- och ungdomsutgivningen var jag nyfiken på att träffa andra bibliotekarier, pedagoger, forskare och bloggare som arbetar med liknande uppgifter som jag. Att få se alla böcker samlade på ett ställe kändes spontant som att få gå i en trädgård där alla vårens blommor slagit ut på en gång och står i full prakt!

Resan höll ändå på att sluta innan den ens hade börjat; planet måste utrymmas pga ett tekniskt fel! Men alla passagerare blev ombokade till följande avgång och jag hade lyckligtvis packat smart:

En tisdag i nordisk anda

Väl framme i Stockholm möttes IBBY Nordic upp på ett café vid Odenplan, och vad är väl ett bättre sätt att lära känna varandra än en äkta fika! På plats var Beate och Siri från Norge, Betina och Kasper från Danmark, Margaretha och Agneta från Sverige och så jag från Finland. Vi presenterade kort hur IBBY fungerar i respektive land och berättade lite om oss själva, och det visade sig att alla på plats var bibliotekarier förutom Kasper som är illustratör, så vi hade sannerligen en hel del gemensamt! Och förutom biblioteken och intresset för barn- och ungdomslitteratur var det, som det brukar i nordiska sammanhang, lätt att förstå varandra mentalt och språkligt. (Min danska hade inte rostat så illa som jag befarat och till en början fick jag – finländaren! – agera tolk när danskarna använde ord och uttryck som är svåra att översätta direkt till svenska).

Efter fikat promenerade vi ner för gatan till Svenska Barnboksinstitutets källarvåning och personalrum där vi hade ett mötesrum med långbord och white board till vårt förfogande.

På agendan stod bl.a. att strukturera upp IBBY Nordics arbete vad gäller sammansättning, mål, uppgifter och kommunikation, men också att fundera på IBBY Nordics roll i den internationella organisationen och hur medlemmarna i de enskilda ländernas föreningar kan ha nytta av det nordiska samarbetet. Frågorna var omfattande och vi lät ordet och tankarna vandra rätt fritt. Jag fick i uppgift att göra anteckningar på tavlan för att vi skulle kunna slå fast några gemensamma riktlinjer och ståndpunkter.

Mötesanteckningar

Vi arbetade intensivt och effektivt och efter ett par timmar hade vi enats om sammansättningen och uppgifterna för IBBY Nordic, om hur kommunikationen ska ske, om vilka frågor vi ska ta upp på vårt nästa möte i Oslo och om vilka medlemsförmånerna ska vara. Bland det viktigaste vi kom fram till var att IBBY Nordic ska vara ett gemensamt nordiskt språkrör vars uppgift är att styrka den nordiska barnboken ända från idéstadiet till bok och från bok till målgrupp. Mera konkret ska vi arbeta för att:

  • få in en nordisk representant i den internationella styrelsen och överväga gemensam lobbning för de nordiska barnboksmakarna i internationella sammanhang
  • dela artiklar och sprida information om vad som är på gång i de övriga nordiska länderna i våra respektive tidskrifter och nyhetsbrev
  • skapa ett gemensamt pedagogiskt undervisningsmaterial om nordisk barn- och ungdomslitteratur
  • undersöka möjligheterna för ekonomiskt stöd från bl.a. Nordiska rådet

Stämningen på mötet var god och det kändes fint att vi var överens om vår roll och vårt arbete. På kvällen stod gemensam middag på franska restaurang Colette på schemat.

Barn- och ungdomsböcker i fokus

Följande morgon träffades vi för ett uppsamlande möte innan vi gav oss av till Bokprovningen och den stora utställningen med 2018 års barn- och ungdomsbokutgivning. Här hade böckerna ordnats tematiskt på bord och hyllor och vi fick bekanta oss med böcker för olika åldrar och i olika format inom teman som t.ex. ”Den vilda zonen”, ”Jag, vi, dom!”, ”Tyglad frihet” och ”Det var en gång …”.

Förväntan låg i luften och media var på plats för att intervjua några av de som skulle hålla föredrag samma eftermiddag. Efter att vi bläddrat i böcker och samtalat om trender i Sverige och Norden var det äntligen dags att ta sig till ABF-huset och föreläsningarna.

Ögonblicket innan allt börjar

Först ut var Kajsa Bäckius som bl.a. presenterade utgivningen i siffror. Vi fick veta att det givits ut drygt 2300 barn- eller ungdomsböcker i Sverige år 2018, vilket var en liten minskning för första gången sedan år 2010, och att 207 av dessa är skrivna på något annat språk än svenska. Knappa 40 % av böckerna är översättningar och 14 % är återutgivningar av titlar som kommit ut tidigare. Den största kategorin utgivna böcker är bilderböcker (37 %), följt av faktaböcker (18 %), kapitelböcker för barn i åldern 6–9 (16 %), mellanåldersböcker för kategorin 9–12 år (12 %) och ungdomsböcker (11 %).  Bland temana kan ”död och självmord”, ”flykt, integration och rasism” och ”inkludering” nämnas. Om kroppsnormer föreläste Mia Österlund, om aktivism Olle Wihde och om hästböcker Karin Mossed. I pausen fick vi mingla med andra barnlitteraturentusiaster. Här Johanna Stenlund, som skapar instagramkontot och bloggen @barnensboktips och IBBY Nordics Margaretha Ullström, som undervisar i litteraturvetenskap, skriver en doktorsavhandling inom ungdomslitteratur och har arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie:

All dokumentation till bokprovningen finns att läsa på Svenska Barnboksinstitutets webbplats och här kan man också se föreläsningarna i sin helhet.

Reflexioner

Vad fick jag med mig hem i bagaget och hur har jag kunnat använda mig av det i mitt arbete? Att jag är full av inspiration och känner tillit till det nordiska samarbetet, men också är laddad med fakta om var barn- och ungdomsboken står idag hoppas jag man kan läsa mellan raderna i denna text. Som jag hade väntat mig fick jag umgås med böcker och bokälskare under två intensiva dagar och jag fick ett stort kunskapsinnehåll presenterat i form av eleganta föreläsningar och en heltäckande utställning, men också i form av informella samtal och pratstunder. Resan bjöd på ett stort erfarenhetsutbyte både vad gäller de nordiska och de litterära aspekterna. Allt detta kan jag använda mig av i mitt dagliga arbete med bokprat, sagostunder och evenemang på biblioteket, men också i uppgifter som riktar sig mot pedagoger. För att dela med mig av det jag lärt mig bjöd jag tillsammans med mina kolleger på Esbo stadsbibliotek in stadens svenska skolbibliotekarier och lärare till en gemensam träff där jag presenterade trender inom barn- och ungdomsboksutgivningen och mina kolleger berättade om vad som är på gång på biblioteket just nu. Vi fick fin feedback och planerar göra detta till ett regelbundet evenemang.

Inom IBBY Nordic kom vi en bra bit på vägen i vårt arbete och vi har tydliga ramar och mål för vårt fortsatta arbete. Det var roligt att märka att vi hade en gemensam vision och det var lätt och kreativt att arbeta ihop.

Resan bjöd på en överraskning vad gäller min personliga utveckling och yrkesidentitet: eftersom så många av de personer jag lärde känna också är bibliotekarier kunde vi byta tankar och erfarenheter kring vårt dagliga arbete och få en inblick i varandras rutiner. Mitt nätverk växte och min yrkesidentitet stärktes. Bibliotekarierna i Norden är ett kunnigt, ambitiöst och färgstarkt gäng och jag är glad och stolt över att vara delaktig i denna skara!

Sara Nordlund-Laurent
Bibliotekspedagog

Asiasanat:

Vieraileva kirjoittaja

Kirjavassa satamassa saa äänensä kuuluviin myös moni kirjoittaja, joka ei avusta blogia säännöllisesti. Vierailijat voivat olla Espoon kirjaston työntekijöitä, kirjailijoita tai muita kirjoittajia, joilla on sanottavaa kirjoista ja kirjastoista.

Kirjoita kommentti