Viiden hengen ryhmämme lähti kesäkuun ensimmäisenä päivänä kohti eteläisintä Ruotsia. Saavuimme jo aamupäivästä Malmön keskustaan. 350 000 asukkaan Malmössä on 12 kirjastoa. Kaupungin kirjastot on jaettu kolmeen eri osaan, Väster, Öster ja Stadsbiblioteket. Lähes 50 % Malmön asukkaista on alle 35-vuotiaita ja noin 1/3 on syntynyt muualla kuin Ruotsissa.

Kuljettiin jalan kohti ensimmäistä kohdettamme: Malmön kaupunginkirjaston lähikirjasto eli filiaali “Garaget”, joka sijaitsee Sofielundin kaupunginosassa. Boheemi elämäntapa, kaupungin urbaanius ja pientaloalueen rauhallisuus muodostivat alueella kiinnostavan yhdistelmän, ja ehdimme rauhassa tutustua myös Garagetia ympärillä olevaan alueeseen.

Itse kirjasto oli kooltaan pienehkö, mutta peilasi kuitenkin ulkopuolella vallitsevaa kaupunkimiljöötä. Täältä löytyi myös luova tila, jossa asiakkailla oli mahdollisuus askarrella, nikkaroida ja työstää erilaisia töitä. Kiva ja kompakti kirjasto kaikin puolin!

Iltapäivän vietimme Malmön kaupunginkirjaston pääkirjastossa. Kirjastorakennus koostuu kahdesta eri aikakausina rakennetusta siivestä, jotka yhdistyvät sylinterirakennuksen – “Cylindern” – avulla. Toinen on historiallinen “Slottet”, eli linna, joka rakennettiin 1901, ja jossa kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1946. Kirjasto laajennettiin 1997 siivellä “Ljusets kalender”, eli valon kalenteri, jonka tunnusomainen lasinen julkisivu tuo luonnon ja valon sisälle kirjaston asiakkaille. Pääkirjastolle tunnusomaista on suuret kirjailijavierailutapahtumat. Mm. Annie Ernaux vieraili kirjastossa hetki sitten ja talo oli täynnä kiinnostuneita ihmisiä. Koska lähes kolmannes Malmön asukkaista on muualla kuin Ruotsissa syntyneitä, kielikahvilat ovat erittäin suosittuja. Ne ovatkin saamassa aivan oman tilan kirjastosta.

Kaupunginkirjastossa saimme alkuun pienen esitelmän Malmön kaupunginkirjastosta: palveluista, tiloista ja historiasta. Tämän jälkeen alkoi tutustumiskierros kirjaston lasten- ja nuortenosastoilla. Kaupunginkirjastossa näitä on kokonaiset kolme kappaletta, pienten lasten (0–8-vuotiaiden) osasto oli lasten ehdotuksien mukaan nimetty “Kaniniksi”, vanhempien lapsien ja varhaisnuorten (9–13-vuotiaiden) tila oli nimeltään “Balagan”, ja nuorten ja nuorten aikuisten tila (14–30-vuotiaille) oli “Krut”.

Malmön kaupunginkirjastossa lapset ja nuoret ovat prioriteetti. Kaikki lasten- ja nuortenosastot on sisustettu yhdessä asiakkaiden kanssa. Lapset ovat saaneet toivoa ihan mitä vaan, ja mahdollisuuksien mukaan toiveita on toteutettu. Lapset ovat myös päässeet mukaan luovaan työhön, sillä Kaninissa sijaitsevat kirjahyllypuut on rakennettu lapsiasiakkaan piirroksen perusteella. Kaniinissa on myös huomioitu korkeuserot. Lasten motorista kehitystä on haluttu tukea, joten kiipeily on Kaninissa toivottavaa! Balaganissa on useita eri tiloja, läksyjen tekemiseen, askarteluun, lukemiseen ja jopa katonrajassa oleva maja. Tilassa järjestetään mm. peli- ja askartelupäiviä. Krut on nuorille suunnattu. Tilassa on vähemmän kirjoja esillä mutta enemmän tilaa opiskeluun ja oleskeluun. Krutista löytyy myös taiteilijoille taideseinä, black box-lava ja studio. Krut järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kesäisin demokratiaworkshopin. Kaksikymmentä 14–19-vuotiasta nuorta saa kirjastosta kesätöitä ja suurena osana kesätyötä on ”kurssi” jonka teemana on mm. demokratia ja antirasismi. Nuoria koulutetaan myös Lukuoppaiksi ja he lukevat ympäri kaupunkia nuoremmille.

Vierailun viimeinen osa oli keskustelu siitä, miten kirjasto ottaa huomioon “Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö” sen jälkeen, kun Lapsen oikeuksien sopimuksesta (Barnkonventionen) tuli laki Ruotsissa vuonna 2020. Keskustelimme mm. siitä mitä toimia on tehty, jotta kirjasto tavoittaisi lapsiasiakkaita myös vapaa-ajalla. Loma-aikaan kaikille ikäryhmille pitää järjestää kulttuuriaktiviteettejä kaikkialla Malmössä. Kaikilla kaupungin kulttuuritoimioilla on yhtenäinen vastuu aktiviteettien järjestämisestä. Kirjasto jakaa myös kaikille 3-vuotiaille kirjalahjan.

Ihastuimme erityisesti Kaninin pelisääntöihin. Säännöt ovat hyvin esillä. Positiivinen ja ohjaava sävy sekä kuvituksen käyttö saavuttavat helposti kaikenlaiset käyttäjät! Kirjahyllyn takana on piilossa mahtava satuhuone, jonne kömpiessä virittäydytään tunnelmaan… Viikolla kirjaston työntekijät pitävät satuhetkiä ryhmille, viikonloppuisin tämä palvelu ostetaan ulkopuolisilta tekijöiltä ja silloin tarjolla on mm. Drag Queen-satuhetkiä!

Perjantaina osallistuimme psykologi Bo Hejlskov Elvénin  (Bo Hejlskov Elvén – Om lågaffektivt bemötande)  luennolle.  “Bossen” metodit keskittyvät siihen, miten aikuiset voivat omaa käytöstään muuttamalla ehkäistä ja hillitä lasten ja nuorten haastavaa käytöstä. Hän on auttanut vuosien varrella monenlaisista käytösongelmista kärsiviä kouluja ja oppilaitoksia sekä kirjoittanut useita kirjoja ammattilaisille. Hejlskov Elvén painottaa aikuisen vastuuta epätoivottujen tilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä haastavien tilanteiden jälkianalysoinnin tärkeyttä. Saimme luennolta paljon pohdittavaa ja viemme opit sekä konkreettisia työkaluja Espooseen ja erityisesti lasten ja nuorten kanssa työtä tekeville kollegoillemme!

 

 

Sissel Ray, Emmi Kamppinen, Paula Pulkkinen, Josefin Ikonen ja Riikka Sissala

 

 

 

Katariina Lauronen

Olen kiinnostunut oppimisesta ja osaamisen kehittämisen kysymyksistä. Asiakkaiden ja asukkaiden näkökulman oivaltaminen on oman työni kehittämisen jatkuva haaste ja samalla työn antoisin puoli.

Kirjoita kommentti