Vuosi 2017 kirjastossa: missä mennään digitalisoitumisessa

Espoo_infografiikka_03-768x1861

 

Vuoden 2017 tilastollisten perustietojen esityksen näkökulmana on kirjaston digitalisoitumisasteen havainnollistaminen.

Aukiolo
Kirjasto on pystynyt lähes kaksinkertaistamaan aukiolotuntinsa ottamalla käyttöön omatoimiaukiolon, jossa omatoimijärjestelmä mahdollistaa asiakkaiden kirjastonkäytön silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Käynnit
Koko Helmet-kirjastojen tasolla verkkokäyntien määrä on jo ohittanut fyysisten kirjastokäyntien määrän. Espoossa näin ei ole vielä käynyt, mutta fyysisten ja digitaalisten käyntien suhteen seuraaminen tulee olemaan tärkeää tulevina vuosina.

Aineistot
E-aineistojen kokonaismäärä on toistaiseksi vielä erittäin pieni verrattuna perinteisiin, fyysisiin aineistoihin. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi kotimaisten e-aineistojen tarjonnan vähäisyydestä. Lisäksi e-aineistojen hallinnointi on sujuvampaa, minkä johdosta aineistot siirtyvät tehokkaammin asiakkaalta toiselle ja fyysistä aineistoa vähemmät lisensoidut kappalemäärät riittävät.

Oili Sivula

Espoon kirjastojen pajapalveluista ja kansainvälisestä toiminnasta vastaava kirjastopalvelupäällikkö. *** Bibliotekstjänstchef som har ansvar för alla makerspace i Esbo stadsbibliotek. Internationellt arbete hör till mig också! *** Library Service Manager responsible for all makerspaces in Espoo City Library. I also look after our intenational guests! *** Руководитель сектора библиотечного обслуживания

Kirjoita kommentti