Mitä on yleisötyö? Jouduin vastikään kirjoittamaan selkosuomeksi mitä teen työkseni. Tehtävä ei ollut helppo!

Olarin koulun arkistopajan pilottityöt voittivat toisen sijan Tutki Kehitä Kokeile -kilpailussa 2018.

Niin kirjastoissa, museoissa kuin muissakin kulttuurilaitoksissa on jouduttu viime vuosina pohtimaan mitä on yleisötyö, miten sitä tehdään ja kenelle sitä tehdään. Muuttunut aika, uudenlaiset odotukset ja toisaalta taas perinteinen kulttuurilaitoksen asema saavat joskus niin työntekijän kuin asiakkaankin hämmentyneeksi. Museot ovat perinteisesti olleet niitä laitoksia, jotka säilövät, tutkivat ja esittävät historiaa. Museosta tullaan hakemaan tietoa ja museoilta odotetaan kykyä kertoa totuus menneisyydestä. Museo muiden kulttuurilaitosten ohella on myös vapaa-ajanviettopaikka, eikä kaikkien museovierailuiden keskiössä ole oppiminen. Toisille taas museo on vertaisosallistujien tapaamisen paikka. Asiakkailla on monia, keskenään ristiriitaisiakin tarpeita, miten museo voi uudenlaisen yleisötyön avulla palvella asiakkaitaan?

Museokävijöistä yksi iso ryhmä ovat kautta historian olleet koululaiset. Valmiiksi pureskellun tiedon sijaan niin kouluissa kuin museoissa halutaan opettaa, miten tietoa etsitään ja tulkitaan itse. Tästä hyvänä esimerkkinä on Espoon kaupunginmuseossa 2017-2018 tehty arkistopedagoginen pilotti. Sen sijaan, että oppilaat olisivat tulleet opastukselle näyttelyyn, he pääsivät tutustumaan museon aitoon arkistoaineistoon, tulkitsemaan sitä ja työstämään aineistoin perusteella lyhyitä henkilötarinoita menneisyydestä. Tuloksena syntyi 8 digitaalista tarinaa. Pilottipaja suunniteltiin lukion historianopettajien ja museon yleisötyöntekijöiden kanssa yhteistyönä. Hyvät kokemukset pajasta rohkaisivat museon yleisötyöntekijöitä hyödyntämään museon aineistoja laajemmin yleisötyössä. Oppilaat ja opettajat puolestaan kiittelivät, miten paljon mielenkiintoisempaa historiasta tuli aitojen ja oikeiden ihmisten tarinoiden kautta!

Toinen suuri museokävijöiden ryhmä on vapaa-ajallaan museoon tietoa etsimään tai muuten vain viihtymään tulevat. Millaista yleisötyötä he kaipaavat? Yksi Espoon kaupunginmuseon suosituimmista vapaa-ajan palveluista tiedon etsijöille ovat kerran viikossa kokoontuvat Senioreitten historialliset iltapäivät, joissa aluksi kuullaan lyhyt luento jostakin aiheesta ja lopuksi keskustellaan. Aiheet käsittelevät kaikkea jouluperinteistä Itämeren historiaan ja arkeologisista löydöistä digiteknologiaan museoissa. Iltapäiviä on järjestetty yhtäjaksoisesti jo kymmenen vuoden ajan ja parhaimmillaan iltapäiviin osallistuu 50-80 henkeä per keskiviikko! Viihtymään tuleville asiakkaille puolestaan tuotetaan näyttelyiden oheisohjelmistoa aina silent discosta kehonhuoltohetkiin ja vauvaikäisten vaunutreffeistä raudantaonnan työnäytöksiin. Suosituimpia vapaa-ajan ohjelmia museossa ovat olleet perjantai-iltaisin tarjotut Toisenlaisia tarinoita (K18) -opastuskierrokset Espoon historiaan.

Nykyinen tekniikka mahdollistaa museolle avoinnaolemisen 24/7. Yleisötyötä ei kannatakaan rajoittaa vain museon seinien sisälle. Erilaiset tekniset alustat ja foorumit tarjoavat mahdollisuuden jakaa museon aineistoja niin oppijoille kuin viihtyjille. Espoon kaupunginmuseon Finna.fi -hakupalvelun näkymä on saanut suurta suosiota. Osoitteessa www.ekm.finna.fi asiakkaat pääsevät selailemaan museoarkiston vanhoja valokuvia, kuvia museon kokoelmaesineistä sekä digitoituja kopioita museon arkistoaineistosta. Palvelu on ollut hyvin suosittu!

Uudenlainen museon yleisötyö vaatii jatkuvaa trendien haistelua, asiakastuntemuksen kasvattamista ja muilta oppimista. Kirjastojen rohkeat avaukset uudenlaiseen yleisötyöhön ja uudenlaisiin kirjastomääritelmiin on huomattu myös museokentällä! Hyviä ideoita ei kannata pitää vakan alla, toisiltamme opimme enemmän.

Kirjoittaja työskentelee Espoon kaupunginmuseossa yhtenä kuudesta museolehtorista. Museolehtorit työskentelevät museossa asiakkaiden parissa. Heidän tehtävänään on saada asiakkaat viihtymään ja oppimaan museossa.

Sanna Valoranta-Saltikoff
Museolehtori
sanna.valoranta-saltikoff@espoo.fi

 

Vieraileva kirjoittaja

Kirjavassa satamassa saa äänensä kuuluviin myös moni kirjoittaja, joka ei avusta blogia säännöllisesti. Vierailijat voivat olla Espoon kirjaston työntekijöitä, kirjailijoita tai muita kirjoittajia, joilla on sanottavaa kirjoista ja kirjastoista.

Kirjoita kommentti