Aleksi Peura: Uskon ritarit. Ristiretkien historiaa. Like, 2021.

Aleksi Peura kirja Jumalan viholliset (2018) on mainio teos noitavainoista. Niinpä tartuin mielenkiinnolla hänen uudempaan teokseensa ristiretkistä. Edellisen kirjan tavoin tämäkin on puhekielinen. Teos sisältää paljon henkilökohtaista pohdintaa hyvästä ja pahasta, uskosta ja pyhästä, samoin Lähi-Idän nykytilanteesta.

Ristiretkiä aikansa ilmiönä selitetään tarkkaan ja pätevästi. Mikä sai paavin käynnistämään ristiretket, mikä sai ihmiset osallistumaan niihin? Miksi yksittäinen osallistuja lähti mukaan? Ensimmäiset ristiretket kuvataan onnistuneiksi. Aikaansa nähden valtavan suuret armeijat saatiin liikkeelle ja perille, mikä oli suoritus sinänsä. Lyhytaikaiset voitot saatiin saraseenien hajaannuksen seurauksena ja osin onnenkantamoisina. Samaa hajaannusta ja ristiretkiä saraseenien näkökulmasta kuvaa myös Jaakko Hämeen-Anttila kirjassaan Islamin miekka. (2012). Aleksi Peuran tavoin Jaakko Hämeen-Anttila kiistää ristiretkien heijastaneen perustavanlaatuista konfliktia idän ja lännen välillä. Tämä ajatus syntyi aikanaan ristiretkiretoriikasta ja nyt sitä uusinnetaan terrorisminvastaisen sodan puheenparrella.

Ristiretket vaikuttivat näkemykseemme ritarillisuudesta. Ne toivat Eurooppaan uusia kulttuurivaikutteita.

Kirja ei käy läpi jokaista ristiretkeä – kuten alaotsikkokin lupaa (partitiivissa), mutta kuvaa tarpeeksi ilmiön ymmärtämiseksi.

Ristiretket jäivät kirjallisuuteen ja kansanperinteeseen, mutta myös vastapuolelle. Ristiretket kertovat yhä Lähi-Idän kansoille länsimaiden pahoista aikeista niitä kohtaan ja toisaalta taistelu valloittajia vastaan on nykyäänkin osa kansallista identiteettiä. Tämä tuo mieleen Jaakkojuhani Peltosen kirjan Aleksanteri Suuri: sankari ja myytti (2021), jossa myös kuvataan Aleksanterin jättämää perinnettä Lähi-Idän kansojen historiakäsitykseen ja kansalliseen identiteettiin.

”Uskonsodassa” ongelmana ei ole uskonto, vaan sota.

Mikko Airaksinen

Mikko Airaksinen

Olen johtava kirjastopedagogi Ison Omenan kirjastosta. Luen laajalti kauno- ja tietokirjallisuutta.

Kirjoita kommentti